Zastosowanie pakietu Microsoft Ofice 365 w nauczaniu zdalnym

Adresaci

Dyrektorzy i nauczyciele szkół/przedszkoli

Główne cele

Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania platformy Microsoft 365 w nauczaniu zdalnym

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

1. Poznają zasady pozyskania pakietu Microsoft 365 w wersji edukacyjnej,
2. Nabiorą umiejętności korzystania z podstawowych elementów składowych pakietu Ms 365,
3. Poznają zasady  pracy zespołowej poprzez sieć Internet,
4. Będą potrafili wykorzystać  aplikację Teams do prowadzenia zadanego nauczania i kontaktu video z uczniami i rodzicami.

Program

Używanie aplikacji wchodzących w skład pakietu Microsoft 365

  • Praca z pakietem biurowym (Word, Excel, PowerPoint, OneNote).
  • Tworzenie i przesyłanie dokumentów, plików multimedialnych i ich udostępnianie.
  • Usługa OneDrive.
  • Obsługa aplikacji Forms.

Używanie aplikacji Teams 

Zakładanie zespołu, tworzenie zadań, zarządzanie zespołem.
Rozmowa video z uczniem, rodzicem, gronem nauczycielskim.

UWAGA

 • Szkolenie może być prowadzone w dwóch formach:

  1. Forma tradycyjna, z przyjazdem do placówki  – po spełnieniu wszystkich reguł bezpieczeństwa sanitarnego.

  2. Forma on-line w oparciu o platformę ClickMeeting.

  Zarówno forma 1 jak i 2 prowadzona jest przez 80% czasu szkolenia w formie aktywnej pracy uczestników.

  Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet i pakietu Microsoft 365.

Formularz zgłoszenia na szkolenie on-online

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej