ZASTOSOWANIE APLIKACJI TEAMS I INNYCH NARZĘDZI W NAUCZANIU ZDALNYM

ADRESACI: Nauczyciele szkół, przedszkoli i inni zainteresowani

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

 • Będą potrafili wykorzystać  aplikację TEAMS do prowadzenia zdalnego nauczania i kontaktu video z uczniami i rodzicami.
 • Nabiorą umiejętności korzystania z podstawowych elementów składowych pakietu Ms 365,
 • Poznają zasady  pracy zespołowej poprzez sieć Internet

Program

1. Używanie aplikacji TEAMS 

 • Zakładanie zespołu, tworzenie zadań, zarządzanie zespołem.
  Rozmowa video z uczniem, rodzicem, gronem nauczycielskim.
 • Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet i pakietu Microsoft 365. 


2. Używanie  narzędzi wchodzących w skład pakietu Microsoft 365

 • Praca z pakietem biurowym (Word, Excel, PowerPoint, OneNote).
 • Tworzenie i przesyłanie dokumentów, plików multimedialnych i ich udostępnianie.
 • Usługa OneDrive.
 • Obsługa aplikacji FORMS.


PROWADZENIE:

Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej, prelegent wielu konferencji z zakresu nowoczesnych multimediów w edukacji, edukacji interaktywnej, autor licznych publikacji z dziedziny pedagogiki, edukacji wspieranej komputerowo i informatyki. Doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Programista C++, Java, PHP, Python. Autor i realizator licznych projektów szkoleniowych z zakresu kodowania i programowania dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, trener Scratch, Baltie.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu: 80% czasu szkolenia w formie aktywnej pracy uczestników.

W koszt wliczone jest: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe, które będą wysłane mailowo po szkoleniu.

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej