Współczesny wychowawca wobec wyzwań globalnych

Adresaci

Wychowawcy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dyrektorzy

Główny cel

Praktyczne i merytoryczne wsparcie pracy wychowawców w kryzysie globalnym, poznanie konkretnych narzędzi i metod do konstruowania zajęć wychowawczych szytych na miarę współczesnych czasów, wsparcie samoakceptacji, poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży podczas godzin wychowawczych

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • Poznają metody, narzędzia, źródła potrzebne do konstruowania godzin wychowawczych związanych z poczuciem własnej wartości i samoakceptacji młodych ludzi, o emocjach, wojnie i wielokulturowości.
 • Przeanalizują wyniki badań na temat poczucia własnej wartości u młodych ludzi.
 • Zaplanują w swoim programie wychowawczych zajęcia na temat emocji, wielokulturowości, poczucia własnej wartości.
 • Dowiedzą się jak rozmawiać o wojnie i ocenianiu uczniów obcokrajowców.
 • Zwrócą uwagę na ponadczasowość myśli Janusza Korczaka.

Program szkolenia

 • Współczesny wychowawca wobec wyzwań globalnych. Pomysły, inspiracje, narzędzia na godziny wychowawcze – must have wychowawcy.
  – Co powiedziałby Korczak współczesnym wychowawcom?
  – Rola wychowawcy wobec globalnych wyzwań m.in.: wojny, pandemii, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  – Dlaczego warto zadbać o poczucie własnej wartości?
  – Jak wspierać samoocenę naszych uczniów?
  – Jak rozmawiać z uczniami o emocjach, wojnie i wielokulturowości?
  – Konkretne narzędzia, pomysły, inspiracje, wskazówki, metody, ćwiczenia podnoszące samoświadomość uczniów.
  – Wsparcie dla wychowawców w zakresie rozmowy nt. myśli suicydalnych u młodzieży