Tworzenie Gier i Quizów Dydaktycznych

Adresaci

Nauczyciele edukacji przedszkolnej, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i inni zainteresowani

Główny cel

Zdobycie umiejętności tworzenie gier dydaktycznych w edukacji

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • przeanalizują wartość stosowania gier dydaktycznych w edukacji,
 • poznają przykładowe narzędzia i e-zasoby do gier edukacyjnych offline i online,
 • poznają funkcjonalność platformy LearningApps,
 • nauczą się modyfikować i tworzyć interaktywne quizy/gry dydaktyczne na platformie LearningApps,
 • poznają funkcjonalność platformy Kahoot,
 • nauczą się modyfikować i tworzyć quizy dydaktyczne na platformie Kahoot,
 • poznają funkcjonalnoć platformy Quizizz,
 • nauczą się modyfikować i tworzyć autorskie quizy dydaktyczne na platformie Quizizz.

Program szkolenia

 1. Gry dydaktyczne jako narzędzia wspierające proces edukacji

  – pojęcie gry dydaktycznej
  – skuteczność gier dydaktycznych w edukacji
  – gry online vs gry offline

 2. Platforma LearningApps

  – funkcjonalności platformy
  – jak korzystać z zasobów platformy
  – tworzenie własnych gier dydaktycznych
  – funkcjonalność „Kolekcji” i aktywizacja uczniów

 3. Platforma Kahoot

  – grywalizacja na platformie,
  – funkcjonalności platformy,
  – przeszukiwanie zasobów platformy,
  – tworzenie własnych gier dydaktycznych.

 4. Platforma Quizizz

  – funkcjonalności platformy,
  – korzystanie z zasobów platformy,
  – tworzenie własnych gier dydaktycznych i lekcji.

 5. Narzędziownik do tworzenie gier dydaktycznych

  – propozycje bezpłatnych narzędzi i zasobów w sieci do tworzenia edukacyjnych gier offline/online.