SYGNAŁY MYŚLI SAMOBÓJCZYCH
– UWAŻNY NAUCZYCIEL

Adresaci: nauczyciele szkół, przedszkoli

CEL SZKOLENIA. Nauczyciele :

Poznają objawy zaburzeń psychicznych, którym towarzyszą myśli samobójcze i mechanizmy ich powstawania.
Poznają sygnały myśli samobójczych u uczniów i zaplanują sposób postępowania  w sytuacji ich pojawienia się.
Będą potrafili ocenić stopień ryzyka podjęcia próby samobójczej przez ucznia i podjąć działania adekwatne do tego ryzyka.
Przećwiczą rozmowę z uczniem zagrożonym podjęciem próby samobójczej i jego rodzicami.
Zaplanują pracę wychowawczą zmierzającą do przeciwdziałania autodestrukcyjnym zachowaniom uczniów. 

Program

1. Objawy zaburzeń psychicznych, w przebiegu których mogą pojawić się myśli samobójcze i ich uwarunkowania
– prawidłowy a zaburzony rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży
– kategorie diagnostyczne zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń w przebiegu których mogą pojawić się myśli samobójcze
– dane statystyczne dotyczące samobójstw u dzieci i młodzieży
– przyczyny podejmowania przez uczniów prób samobójczych – uwarunkowania rodzinne, rówieśnicze, szkolne

2. Sygnały myśli samobójczych, ich rodzaje, sposób postępowania nauczyciela
– rodzaje myśli samobójczych i ich sygnały
– ocena stopnia ryzyka podjęcia przez ucznia próby samobójczej
– sposób postępowania nauczyciela w zależności od oceny ryzyka

3. Praca z uczniem zagrożonym podjęciem próby samobójczej – studium przypadku
– rozmowa indywidualna z uczniem zagrożonym podjęciem próby samobójczej
– rozmowa z rodzicami ucznia zagrożonego podjęciem próby samobójczej
– działania profilaktyczne w obszarze pracy indywidualnej z uczniem, pracy z zespołem klasowym i rodzicami

W koszt wliczone jest zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe, które będą wysłane mailowo po szkoleniu.

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej