Planowanie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Główny cel

Przygotowanie kadry kierowniczej szkół do jak najlepszego i zgodnego z prawem podjęcia działań koncepcyjnych i organizacyjnych związanych z organizacją nowego roku szkolnego

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

  1. Nabędą umiejętność praktycznego wykorzystywania przepisów prawa w zakresie przygotowania szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego
  2. Będą potrafili zaplanować nadzór pedagogiczny

Program szkolenia

1. Zmiany w prawie oświatowym
Podstawy prawne

2. Planowanie pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024 – przygotowanie lub modyfikacja podstawowych dokumentów
a) kalendarz roku szkolnego i „kalendarz szkoły”,
b) plan pracy szkoły,
c) plany pracy organów szkoły,
d) organizacja tygodnia i dnia szkolnego,
e) przydział obowiązków i czynności dodatkowych dla nauczycieli,
f) szkolny zestaw programów nauczania,
g) program wychowawczo-profilaktyczny,
h) statut szkoły.

3. Organizacja nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024
b) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa,
c) formy, metody i sposoby sprawowania nadzoru pedagogicznego.
d) plan nadzoru pedagogicznego

4. Zadania organizacyjne dyrektora
a) sprawdzenie wyposażenia,
b) opracowanie aneksu do arkusza organizacji szkoły,
c) kontrola obiektów należących do szkoły,
d) zakończenie spraw kadrowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

5. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej poświęconego organizacji nowego roku szkolnego
Porządek zebrania

6. Podsumowanie, panel dyskusyjny

Wymagane:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
  • mikrofon, słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia. 

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Po szkoleniu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045).