Dokumentacja szkolna, Księga ewidencji dzieci i Obowiązek szkolny

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, sekretarze szkół i przedstawiciele organów prowadzących

Główny cel

Przygotowanie kadry kierowniczej szkół i sekretarzy szkół do jak najlepszego i zgodnego z prawem wykonywania swoich zadań i obowiązków dotyczących nadzoru nad spełnianiem obowiązku wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

  1. Nabędą umiejętność praktycznego wykorzystywania przepisów prawa w zakresie spełniania rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, wynikające ustawy Prawo oświatowe, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich
  2. Poznają zadania gminy, dyrektora i innych pracowników pedagogicznych związane z kontrolą spełniania obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz sposoby prowadzenia właściwej dokumentacji
  3. Poznają procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku wychowania prze szkolnego oraz zasady współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę w tym zakresie.
  •  

Program szkolenia

1. Wstęp
• Podstawy prawne

2. Przyjęcie dziecka do szkoły
a) zadania dyrektora
b) zadania rodziców
c) obowiązki JST

3. Odroczenie obowiązku wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego
• Wzór decyzji administracyjnej dyrektora

4. Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
• Wzór decyzji administracyjnej dyrektora

5. Powinności dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
a) środki egzekucji administracyjnej,
b) wierzyciel obowiązku,
c) postępowanie egzekucyjne,
d) księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
e) miejsce zamieszkania dziecka.

6. Procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
a) upomnienie
b) wniosek egzekucyjny
c) tytuł wykonawczy

7. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez gminę

8. Wspólne działania dyrektora, specjalistów i nauczycieli w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

9. Współpraca dyrektora z policją, sądem oraz innymi instytucjami i urzędami w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

10. Podsumowanie

Wymagane:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
  • mikrofon, słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia. 

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Po szkoleniu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045).