PROJEKT EDUKACYJNY W NAUCZANIU STACJONARNYM I ZDALNYM

Adresaci:
nauczyciele szkoły

CEL SZKOLENIA:

Poznanie podstawowych elementów metody projektu.
Rozwijanie umiejętności planowania realizacji projektów edukacyjnych z wykorzystaniem
podstawy programowej

KORZYŚCI:

  1. 1) Poznają zasady pracy metodą projektu.
    2) Porównują metodę projektu z innymi metodami aktywizującymi .
    3) Określają tematykę z podstawy programowej, która można realizować metoda projektu.
    4) Opisują różnice między realizacją projektów podczas edukacji stacjonarnej i edukacji zdalnej
    5) Formułują kryteria sukcesu dla ucznia/uczniów pracującego metoda projektu.

Program

Elementy składające się na metodę projektu:
-rodzaje projektów
– etapy realizacji projektu
– założenia ważne podczas realizacji projektów zdalnie
– ocenianie pracy uczniów metoda projektu

Planowanie pracy metodą projektu:

– podstawa programowa – tematyka projektu
– tworzenie planu realizacji podstawy programowej metodą projektu podczas edukacji
stacjonarnej i zdalnej

Po szkoleniu uczestnik otrzyma:
zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe, które będą wysłane mailowo.

Zgłoszenie na szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej