PROJEKT EDUKACYJNY W NAUCZANIU STACJONARNYM I ZDALNYM

Adresaci:
nauczyciele szkoły

CEL SZKOLENIA:

Poznanie podstawowych elementów metody projektu.
Rozwijanie umiejętności planowania realizacji projektów edukacyjnych z wykorzystaniem
podstawy programowej

KORZYŚCI:

  1. 1) Poznają zasady pracy metodą projektu.
    2) Porównują metodę projektu z innymi metodami aktywizującymi .
    3) Określają tematykę z podstawy programowej, która można realizować metoda projektu.
    4) Opisują różnice między realizacją projektów podczas edukacji stacjonarnej i edukacji zdalnej
    5) Formułują kryteria sukcesu dla ucznia/uczniów pracującego metoda projektu.

Program

Elementy składające się na metodę projektu:
-rodzaje projektów
– etapy realizacji projektu
– założenia ważne podczas realizacji projektów zdalnie
– ocenianie pracy uczniów metoda projektu

Planowanie pracy metodą projektu:

– podstawa programowa – tematyka projektu
– tworzenie planu realizacji podstawy programowej metodą projektu podczas edukacji
stacjonarnej i zdalnej

Po szkoleniu uczestnik otrzyma:
zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe, które będą wysłane mailowo.

Zgłoszenie na szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej