Priorytet MEiN

Konstruowanie i dostosowanie wymagań edukacyjnych

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Główny cel

Poszerzenie i uzupełnienie wiedzy na temat tworzenia i dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości uczniów

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

1)     Poznają podstawy prawne konstruowania wymagań edukacyjnych
2)     Uzyskują informacje na temat poziomów wymagań oraz zasad ich konstruowania
3)     Podejmują próbę tworzenia wymagań edukacyjnych
4)     Poznają zasady dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów

Program szkolenia

  1.  Podstawy prawne
    • wymagania edukacyjne
    • znaczenie wymagań edukacyjnych w procesie edukacyjnym
  2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych
    • podmiotowość oceniania
    • zakres i sposób dostosowania wymagań