Pierwsza pomoc przedmedyczna
16 XII 2021

Adresaci

Pracownicy placówek
oświatowych, inni
zainteresowani

cel

Główne cele

Uczestnicy szkolenia uczą się właściwych zachowań związanych z oceną stanu poszkodowanych i udzielaniem pierwszej pomocy.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • 1) Poznają prawidłowe działania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.


2) Nabędą umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz zabezpieczania urazów
     u poszkodowanego.

3) Zdobędą wiedzę na temat postępowania w różnych stanach zagrożenia.

 •  

Program szkolenia

 1. 1) Podstawy prawne. 
 2. 2) Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, akty prawne, funkcjonowanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 3. 3) Nagłe zatrzymanie krążenia u osób dorosłych.
 4. 4) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) u dorosłych, epidemiologia, przyczyny, postępowanie.
 5. 5) Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci.
 6. 6) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) u dzieci, epidemiologia, przyczyny, postępowanie.
 7. 7) Urazy. 
 8. 8) Postępowanie w urazach (krwotoki, złamania, zwichnięcia, oparzenia).
 9. 9) Zachorowania i stany nagłe.
 10. 10) Postępowanie w padaczce, hipoaglikemii, uczuleniach, zadławieniu.
 11. 11) Ćwiczenia praktyczne.
 12. 12) Ćwiczenia praktyczne i symulacje (RKO, wykorzystanie AED, postępowanie w zadławieniu, pozycja boczna).
 13.  
 14. Instruktor prowadzący:

Trener, ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem. 

Przed szkoleniem on-line:

Nie musicie Państwo nic instalować !!!

 • – przed szkoleniem otrzymacie Państwo od nas maila ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczy
     w szkoleniu, 
  po kliknięciu w link wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail,
 • – podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,
 •    będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie,

– po szkoleniu otrzymujecie Państwo materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN(przesłane drogą       mailową).