Odpowiedzialność Prawna i Bezpieczeństwo dziecka w szkole i przedszkolu w czasach zagrożenia

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół przedszkoli i inni zainteresowani

Główny cel

Zdobycie wiedzy dot. rodzajów i zakresu odpowiedzialności nauczycieli w związku w wykonywaniem obowiązków

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • poznają akty prawne regulujące przedmiotową problematykę,
 • przeanalizują podane przykłady odpowiedzialności i właściwie zakwalifikują przypadki naruszeń prawa,
 • zaplanują poszerzenie wiadomości i sposoby wdrożenia właściwych postaw i rozwiązań,
 • wskażą ewentualne rozwiązania i przykłady współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach zdiagnozowanych przypadków.

Program szkolenia

 1. Odpowiedzialność prawna
  Wybrane zagadnienia z prawa karnego , pracy oraz innych ustaw (odpowiedzialność karna, pracownicza).
 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna i cywilna
  Naruszenia dyscypliny, odpowiedzialność materialna, prawo wykroczeń – przykłady.
 3. Bezpieczeństwo w szkole, przemoc, procedura NK
  Min. wtargnięcie napastnika do szkoły, demoralizacja, fazy procedury.

Prowadzenie:
Oficer policji, nauczyciel akademicki, zawodowo zajmuje się zagadnieniami dot. m.in. diagnozy przestępczości, prewencji, profilaktyki społecznej. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Tworzy projekty dot. bezpieczeństwa i profilaktyki. Wielokrotnie brała udział w konferencjach, w tym międzynarodowych, jako prelegent i ekspert z zakresu bezpieczeństwa. Członek komisji bezpieczeństwa oraz zespołów interdyscyplinarnych.

Po szkoleniu uczestnik otrzyma: Zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe.