OCENA PRACY NAUCZYCIELA

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Cel główny: Poznanie zasad oceny pracy nauczyciela
  • Uczestnicy poznają przepisy prawa oświatowego i procedury związane z oceną pracy
    Będą potrafili zaprezentować swoje działania na stanowisku nauczyciela

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne.
2. Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela. Wzory dokumentów.
3. Zadania dyrektora w procedurze oceny pracy nauczyciela.
4. Terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela; procedura odwołania od oceny.
5. Dokumentacja potwierdzająca działania nauczyciela.
6. Karta oceny pracy.
7. Art.6 KN: Omówienie działań nauczyciela potwierdzających spełnienie wymagań we wszystkich obszarach działalności szkoły/placówki
8. Art. 42 ust.2 KN, Art. 5 PO
9. Podsumowanie: Odpowiedzi na pytania

Wykaz materiałów dla uczestnika: materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej (prezentacja. pptx; materiał.docx)
Autor/Autorzy: Bogdan J. Żerkowski ekspert z zakresu zarządzania oświatą, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Liczba godzin dydaktycznych: 4 godziny

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej