Kurs Excel, Word I i II stopień

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół; przedszkoli i inni zainteresowani

Główny cel

Poznanie zasad pracy z aplikacjami MS Word i MS Excel

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • poznają możliwości wykorzystania oprogramowania biurowego w codziennej pracy,
  • doskonalą umiejętności posługiwania się programami MS Word i MS Excel,
  • zaplanują praktyczne działania, przydatne we własnej pracy,
  • poznają zasady przygotowywania dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych.

Program

MS Word 

• formaty plików,
• szablony dokumentów i ich wykorzystywanie,
• diagramy i schematy,
• importowanie danych,
• wykorzystywanie funkcji do obliczeń,
• tworzenie rozbudowanych tabeli,
• tworzenie spisów treści,
• ochrona i ograniczanie dostępu do dokumentu,
• wykorzystywanie bazy danych.

MS Excel 

• zaawansowane formuły,
• funkcje operujące na tekstach i funkcje finansowe,
• formatowanie zależne od formuły,
• zaawansowane filtry,
• walidacja danych,
• sumy częściowe,
• ochrona danych- komórek, arkuszy i skoroszytów,
• tabele i wykresy przestawne.