Obserwacja, omówienie i opiniowanie lekcji otwartych w ramach awansu i nie tylko - krok po kroku

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, mentorzy

Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela obligują dyrektorów do wskazania/powołania komisji opiniującej lekcje otwarte. Uczestnicy otrzymają sprawdzone arkusze obserwacji lekcji oraz przykłady pozytywnych opinii o zajęciach, które były przygotowywane w ramach prowadzonych obserwacji na potrzeby organu nadzorującego. Będą również mieli możliwość ocenić zajęcia zgodnie
z przyjętymi kryteriami oraz współtworzyć opinię do zaproponowanej w ramach warsztatu mini lekcji.

W trakcie szkolenia dowiesz się:

  1. Jak przygotować zajęcia zgodnie z metodyką nauczania?
  2. Jak omówić i zaopiniować zajęcia w obszarze: poprawności merytorycznej i metodycznej, realizacji celu zajęć, indywidualizacji, dostosowana metod i form pracy, udzielania informacji zwrotnej.
  3. Jak omawiać zajęcia pod kątem interpersonalnych umiejętności nauczyciela, w szczególności w zakresie elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej między uczniem a nauczycielem?
  4. Jak ocenić lekcję zgodnie z przyjętymi w rozporządzeniu punktami?
  5. Jak napisać opinię z przeprowadzonych zajęć, żeby spełniała wymogi formalne?

Program szkolenia

I. Obserwacja w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela- podstawa prawna:
• Kryteria poprawności merytorycznej i metodycznej zajęć otwartych.
• Królowa nauk, czyli jak umiejętnie ocenić zajęcia w zakresie 30 punktów.
• Zapoznanie z arkuszem obserwacji dostosowanym do potrzeb nowego rozporządzenia.

II. Planowanie lekcji- klasyka czy innowacyjność?
• Mniej znaczy więcej. Jak umiejętnie zaplanować dobrą lekcję?
• Struktura tradycyjna czy oryginalna- na co postawić podczas lekcji pokazowej?
• Jak efektywnie wykorzystać innowacyjne metody i formy pracy w celu indywidualizacji pracy z uczniami?
• Sprawdzone sposoby na zebranie informacji zwrotnej.
• Kiedy sięgać po techniki informatyczne i komputerowe?

III. Warsztat praktyka:
• Zapoznanie z mini lekcją.
• Jak umiejętnie omówić zajęcia stosując zasadę poprawnego udzielania informacji zwrotnej.
• Formułowanie przykładowej opinii.

IV. Sesja Q&A