NEURODYDAKTYKA - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ PRZYJAZNE MÓZGOWI

Adresaci: Nauczyciele szkół, przedszkoli, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Rzeczywistość, szczególnie obecna, generuje szereg wyzwań dydaktycznych i wychowawczych. Doświadczasz tego w kontakcie z dziećmi i w rozmowach z rodzicami. Nie raz w gronie pedagogicznym zastanawiasz się, jak tworzyć interaktywne i angażujące lekcje przy obecnych ograniczeniach oraz jak radzić sobie problemami społecznymi oraz emocjonalnymi dzieci i młodzieży. Szukając rozwiązań, ważne jest, żebyś uwzględniał specyficzne zmiany neurologiczne, charakterystyczne dla poszczególnych etapów rozwojowych. Wtedy możesz mieć pewność, że Twoje zamierzenia dydaktyczne i interwencje wychowawcze ze znacznie większym prawdopodobieństwem doprowadzą do pozytywnych rezultatów. Zatem zapraszamy, żebyś sięgnął po Autorski Model Nauczania opierający się na założeniach neurodydaktyki, które z kolei korzystają z badań neurologicznych oraz psychologicznych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób praktyczny, jak prowadzić proces dydaktyczny i pedagogiczny w zgodzie z tym jak działa umysł młodego człowieka, w oparciu o badania neurobiologów i psychologów. Zostaną wypracowane kreatywne rozwiązania dydaktyczne, dzięki którym praca nauczycieli i uczniów będzie bardziej efektywna i angażująca. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy i będzie koncentrowało się na
wdrożeniu przedstawianych treści w praktykę zawodową uczestników. Kanwą teoretyczną szkolenia będzie Autorski Model Nauczania opierający się na koncepcjach neurodydaktyki.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podczas spotkania zostaną przedstawione następujące zagadnienia, kluczowe zarówno w edukacji stacjonarnej, jak i w kontakcie on-line:
  1. Główne założenia neurodydaktyki w edukacji i wychowaniu dzieci oraz młodzieży.
  2. Autorski Model Nauczania wykorzystujący wyniki badań neurologicznych oraz psychologicznych uwzględniający możliwości oraz ograniczenia nauczania stacjonarnego i zdalnego.
  3. Tworzenie rozwiązań dydaktycznych opartych na założeniach neurodydaktyki z użyciem technik kreatywnego myślenia.
  4. Narzędzia komunikacyjne będące podstawą twórczego dialogu podczas lekcji.
  5. Specyfika rozwoju mózgu i myślenia dzieci/młodzieży oraz jego wpływ na proces uczenia się.
  6. Mózg jako centrum dowodzenia [mechanizmy pamięci i koncentracji; rola emocji; motywacja; rola odżywiania, snu i aktywności fizycznej].

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej