Najnowsze regulacje prawne nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2022/2023

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół

Cele

Usystematyzowanie zadań, które ma do wykonania dyrektor w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 202/2023 w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

Korzyści ze szkolenia:

 • Szkolenie pomoże dyrektorowi przygotować się do nowego roku szkolnego od strony merytorycznej i praktycznej, zarówno w oparciu o potrzeby jak i obowiązujące zapisy prawa oświatowego.

 • Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi planowanych do realizacji i wyznaczających kierunek pracy na kolejny rok szkolny zadań.

 • W szkoleniu omawiane będą przykłady dobrych praktyk i pomocnych rozwiązań zorientowanych na oczekiwane efekty i doskonalenie jakości pracy szkoły.

Program szkolenia

Program szkolenia skierowany jest na usystematyzowanie zadań, które w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego ma do wykonania dyrektor w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 1. Nadzór pedagogiczny dyrektora:
  -podstawy prawne nadzoru pedagogicznego wyznaczające zadania dyrektora;
  -kierunki polityki oświatowej państwa;
  -kontrola przestrzegania przepisów prawa;
  -wspomaganie pracy nauczycieli.

 2. Omówienie obowiązujących w roku szkolnym zmian w przepisach prawa i związanych z nimi zadań dyrektora, a w tym dotychczasowych i nowych zasad oceniania pracy nauczycieli i odbywania awansu zawodowego.

 3. Nawiązywanie umowy o pracę z nauczycielem rozpoczynającym pracę w zawodzie i wzory niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem.

 4. Ustalenie zadań priorytetowych na nowy rok szkolny 2022/2023:

– wyznaczenie zadań,

– ustalenie sposobu realizacji zadań ze wskazaniem oczekiwanych efektów,

– ustalenie osób odpowiedzialnych i osób/instytucji współpracujących,

– zaplanowanie terminu realizacji wyznaczonych zadań,

– wskazanie obowiązującej dokumentacji potwierdzającej realizację zadań.