Metody coachingowe w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w szkole

 Jak prowadzić trudne rozmowy z rodzicami, uczniami i w gronie pedagogicznym

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli i inni zainteresowani.

Główny cel

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad dotyczących złożoności procesu komunikacji interpersonalnej
i wypracowanie rozwiązań dla typowych sytuacji trudnych,
z którymi zmagają się nauczyciele w kontaktach z rodzicami, wychowankami i współpracownikami.

O szkoleniu

Rzeczywistość, szczególnie obecna, generuje szereg sytuacji kryzysowych. Doświadczasz tego w relacjach
z rodzicami, dziećmi i współpracownikami. Co wtedy robisz? Zazwyczaj nie poddajesz się! Podejmujesz dialog i starasz się o przełom. Kłopot w tym, że często Twoje próby konstruktywnej rozmowy zawodzą. Masz poczucie braku efektów i zderzania się z przysłowiową ścianą. Jeśli ten opis choć w jakiejś części dotyczy Ciebie, zapraszamy, żebyś sięgnął po model rozmowy nakierowany na rozwiązaniaDzięki temu narzędziu poradzisz sobie z kryzysem, uzyskasz przełom w komunikacji i zobaczysz konkretne efekty tego przełomu w rzeczywistości zawodowej.

Program

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy i będzie koncentrowało się na wdrożeniu przedstawianych treści w praktykę zawodową uczestników. Kanwą teoretyczną szkolenia będą coachingowe narzędzi komunikacyjne umożliwiające nieinwazyjną, partnerską komunikację. Podczas szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia stanowiące klucz zarówno w komunikacji stacjonarnej, jak i w kontakcie on-line:

 • Model rozmowy nakierowanej na rozwiązania – unikalne czteroetapowe narzędzie, dzięki któremu rozmówcy znajdą szereg pomysłów na wyjście z trudnych sytuacji kryzysowych i konfliktowych, z którymi spotykają się w codziennej pracy
 • Skuteczne pytania – cechy kreatywnych pytań, błędy w pytaniach i sposoby, jak ich unikać; schemat IRA: pytania identyfikujące, rozwijające, angażujące.
 • Aktywne słuchanie – truizm czy klucz do zrozumienia motywów i potrzeb trudnego rozmówcy? Metody efektywnego słuchania jako droga do zrozumienie klienta; kluczowe poziomy słuchania (fakty, emocje, opinie, przekonania).
 • Parafraza jako narzędzie diagnozy i komunikacji.
 • Sposoby wspierania rozmówcy wiedzą i doświadczeniem oraz postawą i zaangażowaniem.
 • Zdania warunkowe. 
 • Zwroty łagodzące, komunikacja nieinwazyjna. 
 • Identyfikacja zwrotów inwazyjnych (budzących agresję i niechęć).
 • Kształtowanie nawyku posługiwania się zwrotami miękkimi podczas trudnej rozmowy.
 • Empatia – zdolność do wejścia w położenie rozmówcy i wyrażenie tego podczas rozmowy.
 • Postawa asertywna w komunikacji. Asertywność, a zachowania alternatywne (pasywność, agresja).