Matematyka w działaniu
- ruch i zabawa

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Główny cel

Wykorzystanie w edukacji matematycznej metody czynnościowej.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Poznają znaczenie ruchu w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 
  • Doświadczą zabaw kształtujących orientację w schemacie własnego ciała i w otaczającej  przestrzeni.
  • Wykorzystają kolorowe patyczki w zabawach rytmicznych i układaniu przebiegu rytmicznego.
  • Poznają krótkie wierszyki kształtujące umiejętność liczenia obiektów.
  • Dobiorą klocki i guziki wg wskazanych cech.
  • Formy/metody i techniki pracy: webinarium, pokaz zabaw z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych.

Program szkolenia

1. Zabawy na dobry klimat edukacyjny
Rytmiczne powitanki „Walczyk na powitanie”, „Rytmiczna powitanka 1,2,3”, Powitanka w kole”, „To jest mój kolega…”

2. Zabawy z wykorzystaniem taśm gumowych

„Gumowe kształty”, „Pokaż i nazwij”, „Kręci się koło”, „Rób to co ja”, „Marudna żabka” , „Na zewnątrz i wewnątrz”

3. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu

„Marsz na 8”, „Zabawa na siedem”, „Telefon”, „Odliczanie”, „Tyle samo i tak samo”

4. Wyliczanki- odliczanki  na palcach, kamykami, muszlach i guzikach

„Grające guziki”, Zgadnij ile w drugiej ręce”, „Od najmniejszej do największej”, „Skarbonka”, „Tyle-ile”, „Kukułka”, „Kalkulator”, „Biedronka”, „Kaczki”

5. Klasyfikacja- zabawy z guzikami i klockami Dines’a

„Kolorowe wizytówki”, Rodzinki małych, dużych i czerwonych”, „ Domki dla klocków”

6. Zabawy na hartowanie emocji

„Łańcuch”, „Zaczepianie-podziwianie”, „Co mamy wspólnego”, „Sałatka liczbowa”, „Kolorowe figury”, „szukaj koloru”, Ciepło-zimno”, „Matematyczna wieża”

Forma pracy:

Pokaz zabaw z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych.

Prowadzenie:

Nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, ekspert komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych dla nauczycieli, trener programu „Klucz do uczenia się” oraz „Gimnastyki Paluszkowej” G.Dolya. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej – kierunek wychowanie przedszkolne, podyplomowych studiów pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, oligofrenopedagogiki, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i marketingu w oświacie. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, Arteterapii, studiach podyplomowych i dziennych oraz licznych formach doskonalących dla nauczycieli. Autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających rozwój wielorakich inteligencji małego dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy. Prowadzi autorskie warsztaty
z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem, a także warsztaty z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego zwłaszcza zajęć umuzykalniających w przedszkolu a także warsztaty z zakresu przygotowania dzieci do nauki liczenia, pisania i czytania.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują: materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej – opis prezentowanych zabaw i ćwiczeń oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045), wysłane mailowo po szkoleniu.