Trening Umiejętności Społecznych
Kurs I i II stopnia – online

Kurs potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z TUS

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Cel szkolenia

Zapoznanie nauczycieli z założeniami Treningu Umiejętności Społecznych (zasady tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć). Uczestnicy przygotują plan pracy grupy oraz zestaw pomysłów i materiałów do pracy własnej.

Korzyści, uczestnicy:

1. Poznają metody planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasady doboru uczestników do grup treningu umiejętności społecznych.

2. Przygotują przykładowy plan zajęć grupowych do danej grupy wiekowej oraz potrzeb dzieci.

3. Poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami podczas zajęć.

Program

  1. Podstawy teoretyczne TUS 

– cel i założenia TUS

– oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację

– instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej

  1. Tworzenie grup TUS 

– rola prowadzących

– właściwy dobór do grup

– rozmowa wstępna z rodzicem

– rozmowa wstępna z dzieckiem (diagnoza)

– wskazania do pracy indywidualnej

  1. Prowadzenie grup, praca „tu i teraz”, proces grupowy 

– struktura zajęć: plan zajęć stacjonarnych

– tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego

– konstruowanie wzmacniających komunikatów

– praca z emocjami dziecka

– praca  z trudnymi zachowaniami

– współpraca z rodzicami

  1. Trening Społeczny 

– planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników

– przygotowywanie materiałów na zajęcia

– przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy

ZAKOŃCZENIE: 

Podsumowanie warsztatów, dyskusja, ewaluacja, egzamin.

SYLWETKA TRENERA

Pedagog, socjolog, trener umiejętności społecznych w obszarze komunikacji, kreatywności i automotywacji; pracuje z dziećmi i młodzieżą; szkoli dorosłych, prowadzi autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, uczestniczka kursu „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży” prowadzonego przez Centrum CBT.

Po szkoleniu uczestnik otrzyma: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe.

Wymagane przy szkoleniu on-line:
– komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
– przeglądarka internetowa (preferowane Chrome, FireFox, Opera)

Przed szkoleniem otrzymacie Państwo link aktywacyjny. Po kliknięciu wyświetli się okno, należy podać imię oraz adres e-mail
Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja oraz trener.
Będzie możliwość zadawania pytań bezpośrednio na czacie w trakcie szkolenia.

Możliwość zorganizowania kursu dla Rady Pedagogicznej w formie: on-line, hybrydowej lub stacjonarnej w dogodnym dla Państwa terminie.

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej