Trening Umiejętności Społecznych
Kurs I i II stopnia – stacjonarnie

Kurs potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z TUS

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Główny cel

Zapoznanie nauczycieli z założeniami Treningu Umiejętności Społecznych (zasady tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć). Uczestnicy przygotują plan pracy grupy oraz zestaw pomysłów i materiałów do pracy własnej.

Korzyści, uczestnicy:

1. Poznają metody planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasady doboru uczestników do grup treningu umiejętności społecznych.

2. Przygotują przykładowy plan zajęć grupowych do danej grupy wiekowej oraz potrzeb dzieci.

3. Poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami podczas zajęć.

Program

 1. Podstawy teoretyczne TUS 
  – cel i założenia TUS
  – oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację
  – instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej
 2. Tworzenie grup TUS 
  – rola prowadzących
  – właściwy dobór do grup
  – rozmowa wstępna z rodzicem
  – rozmowa wstępna z dzieckiem (diagnoza)
  – wskazania do pracy indywidualnej
 3. Prowadzenie grup, praca „tu i teraz”, proces grupowy 
  – struktura zajęć: plan zajęć stacjonarnych
  – tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego
  – konstruowanie wzmacniających komunikatów
  – praca z emocjami dziecka
  – praca  z trudnymi zachowaniami
  – współpraca z rodzicami
 4. Trening Społeczny 
  – planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników
  – przygotowywanie materiałów na zajęcia
  – przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy
 5. ZAKOŃCZENIE: 
  Dyskusja, ewaluacja, podsumowanie wiedzy w formie testu.

SYLWETKA TRENERA
Pedagog, socjolog, trener umiejętności społecznych w obszarze komunikacji, kreatywności i automotywacji; pracuje z dziećmi i młodzieżą; szkoli dorosłych, prowadzi autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, uczestniczka kursu „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży” prowadzonego przez Centrum CBT.

Po szkoleniu uczestnik otrzyma: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe.

Możliwość zorganizowania kursu dla Rady Pedagogicznej w formie: on-line, hybrydowej lub stacjonarnej w dogodnym dla Państwa terminie.