Trening Umiejętności Społecznych
Kurs I i II stopnia – online

Kurs potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z TUS

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Główny cel

Zapoznanie nauczycieli z założeniami Treningu Umiejętności Społecznych (zasady tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć). Uczestnicy przygotują plan pracy grupy oraz zestaw pomysłów i materiałów do pracy własnej.

Korzyści, uczestnicy:

  • poznają metody planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasady doboru uczestników do grup treningu umiejętności społecznych,
  • przygotują przykładowy plan zajęć grupowych do danej grupy wiekowej oraz potrzeb dzieci,
  • poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami podczas zajęć.

Program

1) Podstawy teoretyczne TUS 

– cel i założenia TUS
– oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację
– instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej

2) Tworzenie grup TUS 

– rola prowadzących
– właściwy dobór do grup
– rozmowa wstępna z rodzicem
– rozmowa wstępna z dzieckiem (diagnoza)
– wskazania do pracy indywidualnej

3) Prowadzenie grup, praca „tu i teraz”, proces grupowy 

– struktura zajęć: plan zajęć stacjonarnych
– tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego
– konstruowanie wzmacniających komunikatów
– praca z emocjami dziecka
– praca  z trudnymi zachowaniami
– współpraca z rodzicami

4) Trening Społeczny 

– planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników
– przygotowywanie materiałów na zajęcia
– przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy

ZAKOŃCZENIE: 

Dyskusja, ewaluacja, podsumowanie wiedzy w formie testu.

SYLWETKA TRENERA

Pedagog, socjolog, trener umiejętności społecznych w obszarze komunikacji, kreatywności i automotywacji; pracuje z dziećmi i młodzieżą; szkoli dorosłych, prowadzi autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, uczestniczka kursu „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży” prowadzonego przez Centrum CBT.

Po szkoleniu uczestnik otrzyma: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe.

Wymagane przy szkoleniu on-line:
 komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
– przeglądarka internetowa (preferowane Chrome, FireFox, Opera)

Przed szkoleniem otrzymacie Państwo link aktywacyjny. Po kliknięciu wyświetli się okno, należy podać imię oraz adres e-mail
Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja oraz trener.
Będzie możliwość zadawania pytań bezpośrednio na czacie w trakcie szkolenia.

Możliwość zorganizowania kursu dla Rady Pedagogicznej w formie: on-line, hybrydowej lub stacjonarnej w dogodnym dla Państwa terminie.