Kurs Terapii ręki I i II stopnia

Adresaci

Nauczyciele, pedagodzy specjalni, terapeuci zajmujący się wczesnym wspomaganiem rozwoju, logopedzi oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Główny cel

Zapoznanie Uczestników z zasadami terapii ręki i ogólnego wspomagania rozwoju ruchowego dzieci niepełnosprawnych, dzieci z trudnościami szkolnymi oraz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem.

Korzyści, uczestnicy:

 • Zapoznanie Uczestników z zasadami terapii ręki i ogólnego wspomagania rozwoju ruchowego dzieci niepełnosprawnych, dzieci z trudnościami szkolnymi oraz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. 
 • Poszerzenie świadomości na temat etiologii problemu i lepsze rozumienie potrzeb dziecka.
 • Przedstawienie budowy anatomicznej ręki, prawidłowości i nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. 
 • Pokazanie wpływu funkcjonowania ręki na inne funkcje organizmu oraz umiejętności i zachowanie dziecka. 
 • Przedstawienie technik wykorzystywanych w terapii ręki i ich efekty

Program szkolenia

Terapia Ręki:

 1. Omówienie charakterystyki budowy Terapii Ręki
 2. Obręcz kończyny górnej- charakterystyka czynnościowa
 3. Struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej (zmysł dotyku)
 4. Rozwój sprawności rąk w różnych etapach rozwoju dziecka, dochodzenie do samoobsługi
 5. Rodzaje chwytów

Część  praktyczna:

 1. Obserwacja zaburzeń małej motoryki w ujęciu całościowej postawy dziecka
 2. Praca z dzieckiem z obniżonym/ wzmożonym napięciem mięśniowym
 3. Praca z dzieckiem z autyzmem, aspergerem, MPD