KONSTRUOWANIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
– konsultacje

Adresaci

Nauczyciele szkół, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Cel konsultacji

umożliwienie uczestnikom spotkania z ekspertem i uzyskanie informacji dopasowanej do potrzeb konkretnej placówki.

Założenia

Podczas konsultacji uczestnicy będą mogli zadawać pytania dotyczące:

  • – tworzonych przez nich lub modyfikowanych IPET
  • – prowadzonej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania i jej dokumentowania
  • – planowania i organizacji pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Po konsultacjach uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne z wymogami MEN

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej