KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele przygotowujący się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki

KONCEPCJA MERYTORYCZNA REALIZACJI SZKOLENIA

1. Przygotowanie nauczycieli szkół/przedszkoli/placówek oświatowych do jak najlepszego
przygotowania się do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora
2. Cele szczegółowe(przewidywane efekty):

Po szkoleniu uczestnicy:

1. znają szczegółowo wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko dyrektora
szkoły/przedszkola /placówki oświatowej oraz zadania stojące przed dyrektorem
2. potrafią przygotować dokumenty konieczne do udziału w konkursie,
3. umieją właściwie zaprezentować się swoje wiadomości i umiejętności przed komisją konkursową.

Program szkolenia

Wstęp
1. Podstawy prawne
2. Wymagania ustawowe oraz wynikające z rozporządzenia MEN do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły/placówki
3.Skład komisji konkursowej; jej umocowanie i zadania

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki
1. Terminy i sposób złożenia dokumentacji do komisji konkursowej
2. Przebieg I etapu konkursu
3. Przebieg II etapu konkursu

Przygotowanie podstawowych dokumentów
1. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
2. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu
3. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki

Przebieg rozmowy z członkami komisji konkursowej
1. 10 złotych zasad wystąpień publicznych
2. Przygotowanie odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji.

Wykładowca: Bogdan J. Żerkowski – nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego, b. st. wizytator KO w Warszawie
Liczba godzin dydaktycznych:  4 godziny

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej