Intermentoring generacyjny - współpraca z rodzicami

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Główny cel

Zdobycie wiedzy i narzędzi do skuteczniejszej, wspierającej i asertywnej komunikacji z rodzicami przedszkolaków i uczniów

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • pozna narzędzia do lepszej komunikacji z rodzicem

 • zdobędzie wiedzę, umiejętności,  pomysły, wskazówki i rozwiązania, pomocne w rozmowach z wymagającym rodzicem

 • będzie potrafił skonstruować asertywne i empatyczne komunikaty

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematu Pozytywnej Dyscypliny

 2. Podejście do wychowania i nauczania, opartego na budowaniu relacji, empatii i asertywnej komunikacji pełnej szacunku.

 3. Omówienia różnic pokoleniowych i różnych podejść do wychowywania / rodzicielstwa

 4. Omówienie roli dbania o siebie i swój dobrostan – koniecznych dla dobrej współpracy i komunikacji z dziećmi i dorosłymi

 5. Omówienie 21 kroków do lepszej komunikacji z rodzicem ucznia

  • komunikacja asertywna,

  • postawa dorosłego „uprzejma i stanowcza”,

  • komunikacja empatyczna,

  • rola budowania relacji,

  • koncentracja na rozwiązaniach