Instrukcja kancelaryjna
i jednolity rzeczowy wykaz akt w praktyce szkolnej

Adresaci

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która: zajmuje się zarządzaniem dokumentacją - dyrektorzy, sekretarze, archiwiści, osoby zatrudnione w szeroko rozumianej administracji placówek oświatowych.

Główny cel

Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji występującej w placówce oświaty.

Korzyści ze szkolenia:

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił/wiedział:

✔ jakie rodzaje dokumentacji występują w placówce,

✔ jakie są normatywy kancelaryjne i archiwistyczne,

✔ jak klasyfikować i kwalifikować dokumentację,

✔ jakie są czynności kancelaryjne,

✔ jakie są nowe zasady postępowania z dokumentacja osobową,

✔ jak postępować z dokumentacją likwidowanej jednostki.

Program

1. Podstawy prawne obiegu dokumentacji i czynności kancelaryjnych w podmiotach oświatowych.

2. Instrukcja kancelaryjna w placówce.

3. Dokumenty w placówce oświatowej. Rodzaje dokumentacji.

4. Czynności kancelaryjne z uwzględnieniem systemu kancelaryjnego funkcjonującego w placówce.

5. Przykładowy JRWA w placówce oświaty- klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji- podstawowe zasady.

6. Archiwizacja w placówkach oświatowych.

7. Tworzenie dokumentacji w związku z zakończeniem zajęć  dydaktycznych w okresie pandemii- Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania * jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem *COVID-19.