ePUAP2, e-doręczenia w praktyce

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Główny cel

Nabycie wiedzy teoretycznej związanej z przesyłaniem dokumentów elektronicznych przez elektroniczną skrzynkę podawczą do urzędu przy pomocy platformy ePUAP

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy potrafią:

 • weryfikować dokument elektroniczny na ePUAP,
 • przesłać dokument elektroniczny do urzędu,
 • wygenerować odpowiedź w postaci dokumentu elektronicznego do petenta,
 • odszukać wybraną usługę na platformie ePUAP,
 • uzupełnić formularz,
 • wyszukiwać wzór dokumentu elektronicznego w CRWDE,
 • sygnować dokument elektroniczny podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
 • obsługiwać swoją skrzynkę na ePUAP (dokumenty odebrane, wysłane, robocze, moje pliki, operacje),
 • uzyskać dokument elektroniczny z pozycji urzędnika.

Program szkolenia

 1. Przepisy o informatyzacji w Polsce,
 2. Wnoszenie i doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 3. Usługi administracji publicznej na ePUAP2,
 4. Profil zaufany,
 5. Zakładanie konta podmiotu publicznego na ePUAP2,
 6. Instalowanie skrzynki podawczej w praktyce,
 7. Obsługa skrzynki podawczej,
 8. E-doręczenia w praktyce.