Kurs - Edukacja matematyczna najmłodszych w teorii i praktyce

Adresaci

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli i inni zainteresowani

Główny cel

Zapoznanie z efektywnymi metodami nauczania matematyki dla najmłodszych

Cele kursu

1. Poszerzenie wiadomości z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych dzieci.
2. Rozwijanie umiejętności z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
3. Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.
4. Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Program

Część I
Podstawy teoretyczne wraz z odniesieniami praktycznymi
• Po co uczyć się matematyki?
• Edukacja matematyczna w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
• Teorie konstruktywistyczne
• Rozwój umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym
• Matematyka jako sposób porządkowania
• Znajomość liczb, stosunki ilościowe, liczenie i rachowanie
• Intuicje geometryczne i myślenie przestrzenne
• Myślenie i rozwiązywanie problemów
• Język matematyki – nowy język

Część II
Ćwiczenia
• Edukacja matematyczna w praktyce
• Kodowanie i dekodowanie
• Kostki, domino, klocki, karty, guziki – nieoczywiste narzędzia w praktyce
• Edukacja matematyczna poza salą przedszkolną, szkolną
• Klocki lego w edukacji matematycznej
• Elementy matematyki Montessori

Część III
Warsztaty – wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności
• Jak stworzyć idealny kącik matematyczny?
• Przygotowanie zestawienia prostych pomocy dydaktycznych pomocnych w rozwijaniu myślenia matematycznego dzieci w wieku przedszkolnym
• Tworzenie wybranych pomocy dydaktycznych rozwijających umiejętności matematyczne oraz projektowanie własnych

FORMY/METODY I TECHNIKI PRACY:
wykład, dyskusja, burza mózgów, prace praktyczne

PROWADZENIE:
pedagog, trenerka, koordynatorka programów i projektów krajowych oraz międzynarodowych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia i warsztaty dla studentów Wydziału Pedagogicznego UW oraz nauczycieli z całej Polski z metody projektów badawczych, edukacji matematycznej, edukacji medialnej, metod aktywizujących.

W koszt kursu wliczone są
materiały, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2109r. poz. 1045)