Protokołowanie zebrań i dokumentowanie pracy Rady Pedagogicznej

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół/przedszkoli/placówek oświatowych pełniący funkcję sekretarza (protokolanta) rady pedagogicznej

Główny cel

Dostarczenie informacji o sposobach i metodach prowadzenia protokólarza zebrań rady pedagogicznej. Udział w szkoleniu pozwoli Państwu zorganizować i prowadzić to zadanie zgodnie z obowiązującym prawem, regulaminem rady pedagogicznej oraz zasadami pracy biurowej.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Znają zasady prowadzenia protokołu z zebrania rady pedagogicznej.

  • Potrafią właściwie prowadzić protokół zebrania.

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia)

Tytuł modułu/Temat

Treści

Rada pedagogiczna jako kolegialny organ szkoły/przedszkola

a. kompetencje rady pedagogicznej;

b. regulamin rady pedagogicznej;

c. budowa uchwały rady pedagogicznej.

Zasady sporządzania protokołów

a. niedostateczne przygotowanie;
b. własna niepewność;
c. problemy ze słuchaniem;
d. pośpiech;
e. brak notatek;
f. nieprzejrzysta forma;
g. zabarwienie emocjonalne;
h. rezygnacja;
i.  nieprofesjonalne sformułowania.

Protokółowanie w wersji tradycyjne

Protokółowanie z wykorzystaniem technologii komputerowej

Podsumowanie

Odpowiedzi na pytania

Formy/metody i techniki pracy: wykład

Wykaz materiałów dla uczestnika: materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej (prezentacja. pptx; materiał.docx)

Trener: nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego, b. st. wizytator KO w Warszawie