Diagnoza funkcjonalna dziecka

Adresaci

Nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Główny cel

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • Poznają możliwości wykorzystania diagnozy funkcjonalnej w edukacji włączającej.
 • Analizują przykładowe narzędzia oparte na diagnozie funkcjonalnej.
 • Projektują fragmenty własnych narzędzi do prowadzenia obserwacji.
 • Określają przydatność wyników obserwacji w planowaniu działań wspierających.

Program szkolenia

 1. Filozofia edukacji włączającej

  – ogólne założenia

  – miejsce diagnozy funkcjonalnej w prowadzonej obserwacji przez nauczycieli i specjalistów

 2. Założenia diagnozy funkcjonalnej

  – prowadzenie analizy funkcjonalnej  

  – obszary funkcjonowania szczególnie ważne dla nauczycieli i specjalistów w szkole i przedszkolu

 3. Prowadzenie rozpoznania z wykorzystaniem diagnozy funkcjonalnej

  – struktura arkusza obserwacji

  – dokumentowanie rozpoznania

  – wykorzystanie wyników obserwacji do planowania zajęć