Depresja u dzieci i młodzieży
- symptomy i sposoby interwencji

Adresaci

Nauczyciele, pedagodzy
i psycholodzy szkolni, rady pedagogiczne.

Główny cel

 1. Rozpoznawanie problemów emocjonalnych w zakresie zdrowia psychicznego, w tym depresja u dzieci.

Korzyści ze szkolenia. Uczestnicy uzyskają:

– umiejętność rozpoznawania problemów emocjonalnych w zakresie zdrowia psychicznego uczniów,

– formy udzielania wsparcia uczniom,

– formy i sposoby udzielania pomocy.

 •  

Program

Lp.

Tytuł modułu/Temat

             Treści

Liczba godzin                                  

1.

Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży

– najczęściej występujące zburzenia emocjonalne i lękowe      dzieci i młodzieży,

– rosnąca liczba zachorowań na depresję,

– rosnąca liczba samobójstw.

1

2.

Rozpoznawanie problemów emocjonalnych uczniów

– jak rozróżnić obniżony nastrój od epizodu depresyjnego,

– na co zwrócić uwagę przy podejrzeniu depresji u ucznia,

– czynniki ryzyka, a zachorowania na depresję,

– grupy ryzyka, na kogo zwracać szczególną uwagę?

1

3.

Formy wsparcia psychicznego dzieci przez placówki oświatowej

 – metody na rozładowanie emocji i napięcia,

– formy oddziaływania na dzieci i młodzież,

– formy wsparcia,

– jak chronić się przed depresją?

1

3.

Formy pomocy

– co robić w przypadku niepokojącego zachowania,

– czy i jak rozmawiać?

1

 1. Formy/metody i techniki pracy:

wykład, dyskusja, analiza przypadków, omówienie sytuacji trudnych w odniesieniu do tematyki

 1. Wykaz materiałów pomocniczych: 
  brak
 1.  
 2. Zalecana literatura/wykaz przydatnych materiałów/ stron internetowych: 
  Forum przeciwko depresji: https://forumprzeciwdepresji.pl/

 3. Warunki ukończenia:

  Aktywny udział w szkoleniu
 4.  
 5. Ewaluacja – narzędzia:
  Arkusz oceny szkolenia
 6.  
 7. Wykaz materiałów dla uczestnika:
  Materiały szkoleniowe (broszura)