Centralny Rejestr Umów - nowe obowiązki JSFP

Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, samorządu terytorialnego, skarbnicy, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, osoby, które będą odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru.

Główny cel

Szkolenie ma na celu usystematyzować/poszerzyć wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2054).

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • Dowiedzą się jakie umowy wprowadzać do rejestru umów po 1 lipca 2022r.
 • Nabędą umiejętności prawidłowego wypełniania rejestru umów
 • Dowiedzą się jak interpretować nowe przepisy dotyczące rejestru umów

Program szkolenia

 1. Nowe przepisy prawa
 2. Podstawa prawna prowadzenia rejestru umów
 3. Zakres wartościowy umów wedle nowego przepisu
 4. Zakres podmiotowy nowego przepisu – czyli kto jest objęty obowiązkiem prowadzenia rejestru
 5. Zasada jawności i jej realizacja
 6. Jakie umowy powinny być ewidencjonowane w rejestrze umów – przykład
 7. Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru określonych umów
 8. Jakie informacje powinny być odnotowywane w rejestrze umów
 9. Kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie danych do rejestru umów
 10. Egzekwowanie odpowiedzialności i kary
 11. Od kiedy obowiązują określone przepisy dotyczące rejestr umów
 12. Problemy z interpretacją nowych przepisów
 13. Rejestr umów – przykłady
 14. Ćwiczenia w wypełnianiu rejestru umów