Biblioteka szkolna repetytorium dla dyrektorów szkół

Adresaci

Dyrektorzy szkół wszystkich typów

Główny cel

Przypomnienie zasad organizacji biblioteki szkolnej zgodnie      z przepisami prawa , zapoznanie z warsztatem pracy nauczyciela bibliotekarza

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • 1) Na nowo przeanalizują przepisy prawne dotyczące funkcjonowania biblioteki szkolnej, rolę i zadania                biblioteki szkolnej we współczesnej szkole, pedagogiczny i techniczny warsztat pracy nauczyciela                    bibliotekarza oraz rolę dyrektora szkoły w kierowaniu biblioteką szkolną, poznają dokumentację biblioteki        szkolnej.
 • 2) Zwrócą uwagę na funkcjonowanie swojej biblioteki szkolnej i jej wizerunek w szkole oraz sposoby                    promocji biblioteki szkolnej.

 • 3) Zaplanują zmiany w pracy swojej biblioteki szkolnej tak aby jej rola we współczesnej szkole była zgodna
      z oczekiwaniami.
 •  

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia)

Tytuł modułu/Temat
Treści

Godziny

Biblioteka szkolna w świetle przepisów prawa /Statut szkoły

Akty prawne dotyczące funkcjonowania biblioteki szkolnej

1 h 

Techniczny warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza / promocja czytelnictwa

Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej , opracowanie zbiorów w pigułce , podręczniki szkolne

1 h

Pedagogiczny warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza

Praca z czytelnikiem, plan wychowawczo- profilaktyczny szkoły a biblioteka szkolna

1 h 

Twoja biblioteka szkolna

Analiza SWOT czyli jak jest jak chcę żeby było , planowanie zmian w organizacji pracy biblioteki szkolnej

1 h 

Dodatkowe informacje

 1. Formy/metody i techniki pracy: wykład, dyskusja, praca indywidualna online, analiza SWOT
 2. Zalecana literatura/wykaz przydatnych materiałów/ stron internetowych:
 3. 1) Bibliotekarz i prawo: podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek / Bolesław Howorka. – Warszawa: Wydaw, SBP, 2010
 4. 2) Biblioteki jutra: nowa perspektywa organizacji przestrzennej i funkcjonalnej / red. meryt. Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz. – Warszawa: CEBiD, 2001
 5. 3) Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA – UNESCO / oprac. Tove Pemmer Sacroe, Glenys Willars ; tł. Elżbieta Barbara Zybert i Małgorzata Kisilowska. – Warszawa:                     Wydaw. SBP, 2003
 6. 4) Małgorzata Bykowska/ Nauczyciel bibliotekarz a dyrektor szkoły, Szkoła. Miesięcznik  Dyrektora nr 1/2021
 7. 5) Małgorzata Bykowska/ Biblioteka szkolna- czas na zmiany , Szkoła. Miesięcznik Dyrektora nr 10/2020
 8. 6) Małgorzata Bykowska/ Jak usprawnić pracę biblioteki,  Dyrektor Szkoły nr  2020/10
 9. Warunki ukończenia: aktywny udział w szkoleniu
 10. Ewaluacja – narzędzia: arkusz oceny szkolenia
 11. Wykaz materiałów dla uczestnika: prezentacja , w/w  artykuły